logo

Kanun

 

Tarihçesi, doğuşu ve günümüze gelişi ile ilgili farklı bilgiler vardır.Türk bilgini Farabi tarafından bulunduğu söylenmekle birlikte, Mısır ve Sürmenliler tarafından kullanıldığını gösteren belgeler bulunmaktadır. Türk Sanat Müziğinin önemli enstrümanlarındandır. Türk musikisinin Piyanosu olarak da adlandırılır. Yaklaşık 3 – 5 oktavlık ses alanı ve çeşitli çalgılar arasında kendine özgü gösterişli ve ahenkli sesiyle yer eden, her türlü duyguyu, zengin bir biçimde ifade edebilen, Kanun; bütün parmaklar kullanılarak arp, gitar tekniğine yakın bir teknikle çok sesli çalışmalara da açık bir çalgıdır.