logo

Klarnet

 

Avrupa yaygınlık kazanmış bazı çalgılar, kısa zamanda Osmanlı’da da tanınmış ve kullanılmıştır. Klarnet bu çalgılardan biridir.Türk Müziğinde kullanılan bir ensturmandır. Özellikle köçekler sintolar, oyun havaları ve fasıllarda önemli bir yere sahiptir. Aynı zamanda Halk Müziğinde de yer alan ve halk tarafından sevilmiş ve pek çok yörede kullanılan bir çalgı olma özelliği kazanmıştır.