logo

Ney

 

Türk topluluklarında görülen üflemeli bir çalgıdır.Günümüzde Ney Türk sazı olarak anılmaktadır.Tasavvuf müziğinin sembolü haline gelmiştir. Bu müzik alet için “ÇALMAK” yerine “ÜFLEMEK” tabiri kullanılır. Kargı denilen budaklı bir kamıştan yapılır. 9 boğum ve 7 perdeden oluşur. Son yüzyıllarda eklenmiş üflemeyi kolaylaştıran önemli bir bölümü vardır.”BAŞPARE” boynuzdan ya da fil dişinden yapılır. Ney derslerimiz birebir özel ders olarak verilir. Süre, gün, saat öğrenciye göre ayarlanabilir.